Nadina

Nadina

Wednesday, 2 December 2009

no words...


adesea mă trezesc privind cerul..privind oamenii...stelele...florile..ochii tăi..privesc toate acestea...şi de toate mă minunez!!
creaţia este o minune...minune cu care am fost binecuvântaţi...fiecare clipă este o mulţumire a faptului că existăm..fiecare zâmbet,este emoţia clipei ce a trecut şi emoţia clipei ce o să vină!!trăim...li este ceva real....suntem palpabili....existenţa noastră este atestată....nu trecem fără a fi observaţi....şi stelele sclipesc mai puternic când există fericire pe pământ...:)
întregul univers ar tresălta de fericire dacă oamenii ar găsi împlinirea...nu există cuvinte...există numai tăceri....există îndrăzneală....există priviri ce se caută...priviri ce se intersectează....priviri ce se întâlnesc şi cochetează...priviri ce se găsesc..priviri ce nu se mai pierd din vedere...priviri ce se dăruiesc pe sine..se sacrifică....priviri ce stăruie şi nu se mai desprind.....priviri ce rămân una celeilale:X
no words can express...how much i care....how much i wander....how much i dare....i am everywhere....but,you know that i'm there..:X

No comments:

Post a Comment