Nadina

Nadina

Saturday, 30 May 2015

Nesfârşite gânduri...Nesfârşite gânduri de iubire
aliniaţi-vă cu planetele,
nu mai faceţi mereu pe cochetele
ca nu cumva să se prăvale
o stâncă peste voi,
fiindcă nu ştiu,
cum am să vă adun înapoi...


Nesfârşite gânduri pornite din dragoste,
ce v-aţi angrenat deseori în ură,
nu aţi văzut că viaţa nu-i decât o scurtătură?
Că mai degrabă, o lacrimă, decât un zâmbet
ea vă fură...


Nesfârşite gânduri,
din adâncuri izvorâte,
nu mai staţi la toate colţurile pângărite...
nu staţi zăvorâte,
nu lăsaţi să vă ia
durerea, minciuna
şi ura cea grea...

Nesfârşite gânduri,
ce vă cuprind
în aceste rânduri
şi nu numai,
fiindcă adesea
veniţi nechemate
fiţi cuminţi, vă rog,
lăsaţi-vă aşteptate.


Nesfârşite şi necuprinse,
tainice gânduri
sunteţi frânturi
din ale mele gânduri...
de-aceea vă rog
şi cer îndurare:
sporiţi în iubire,
stăruiţi în iertare!

No comments:

Post a Comment