Nadina

Nadina

Monday, 25 May 2015

Îmi bate în fereastră o ploaie care nu e a mea..."De câteva nopţi îmi bate în fereastră o ploaie care nu e a mea. Ploile mele s-au risipit, dragul meu. Mi-au ajuns nopţile de-ntristare, de chemare. Nopţi ce s-au prefăcut în potop de lacrimi. Astăzi, alte ploi îmi bat în fereastră. Nu ştiu de unde, nu ştiu nici de ce. Ştiu doar atât: aud la streaşina casei cum picură neîncetat. Aşa cum mi-a picurat şi mie odată sufletul. Ce sentiment cunoscut! Dacă astăzi sunt prea imună, e pentru că ani la rând s-au infiltrat prea multe ploi în mine. Nu mă mai poate răvăşi orice rafală vine..."

- fragment din lucrarea "Montesambra, bărbatul vieţii mele" - Szakacs Nadina Maria

No comments:

Post a Comment