Nadina

Nadina

Saturday, 25 April 2015

Harta sufletului meu va rămâne întotdeauna o enigmă

"Harta sufletului meu va rămâne întotdeauna o enigmă. Vin din acel ieri care gânduri şi trăiri îmi fremăta în suflet. Trăiesc acest azi care mă copleşeşte şi mă provoacă. Mă îndrept spre acel captivant şi mult râvnit mâine. Şi nu, nu semănăm. Suntem două picături distincte. Nu ne-am născut deodată. Nu ne-am scurs una din cealaltă. Caut o destinaţie. Un loc care să mă găzduiască. Un loc care să mă primească. Cu gânduri. Cu liniştea ce am dobândit. Să-l aleg în mod chibzuit, mi-ar lua o veşnicie. Sunt atât de nehotărâtă, şovăielnică. Să-l aleg la întâmplare, ar fi o nechibzuinţă. Şi-atunci cum să-mi aleg locul? Să mă leg pe veci de pământul pe care m-am născut? Nu ştiu pe unde te perinzi tu astăzi, Montesambra, dar eu sunt în locul în care par să nu mă fi regăsit. Scrie-mi un rând! Dă-mi un imbold pentru început. Să ies cumva din acest neştiut..."

- fragment din lucrarea "Montesambra, bărbatul vieţii mele" - Szakacs Nadina Maria

No comments:

Post a Comment