Nadina

Nadina

Saturday, 15 March 2014

În suflet...


În suflet
mi s-au strâns
oameni frumoşi,
iar anii petrecuţi cândva,
nicicând, nici gând
că îi voi regreta...


În suflet
zburdă dragostea,
îmi dă puteri
de fiinţă-naripată,
cred, tot mai mult,
că să trăiesc prin ea
această viaţă mi-a fost dată...


În suflet,
nu doar în suflet,
mi te perinzi
şi la fereşti te-anini...
cu rugăminţi,
apoi cu-nstrăinare,
nu ştii ce urme
paşii tăi lasă pe cale...


În suflet,
chiar de-i viscol
şi furtună,
vei dăinui,
nicicând nu vei fi smuls,
chemarea-ţi duioasă şi lină,
aceea şi-un sărut
îmi sunt de-ajuns!


În suflet
se-adună poveri,
primăveri,
străzi asfaltate,
cărţi din anticariate...
dar le-alungi pe toate
cu alei de îmbrăţişări,
cu munţi de săruturi,
în dragostea-ţi mă potopeşti...
eşti,
văd cum mă mistui
şi mă risipeşti,
cu fiecare crenguţă-nflorită
tot mai mult
mă îndrăgeşti...


În suflet,
în adâncul unde unii
caută, adesea, comori
sunt lacrimile, visurile
şi simţămintele care te poartă...
nu cred să fie
plină de dorinţă,
astfel - o altă...

No comments:

Post a Comment