Nadina

Nadina

Wednesday, 16 April 2014

Aici...


Aici începe viaţa mea:
în braţele tale,
în prelungirea paşilor tăi,
nicând ostenită,
mereu prezentă,
prezenţă vie,
în suflet - ardentă...


Aici încep poveştile, iubite:
la primul pas,
la toate gesturile
ce-au primit,
cu timpul, glas...
şi uneori sfârşesc
c-un bun rămas...


Aici, în suflet,
păstrăm vie,
iubirea ce se vrea,
tot ce sălăşluieşte azi în noi,
tot ce va fi, fără-ndoială,
prin mine şi prin tine:
aici, în suflet,
creşte - iubirea
şi e bine!


Aici,
nicicând în depărtare,
sunt prelungiri
ca de ecou
a braţelor peste cuvinte...
Aici
şi nu altundeva.
sunt clipe
ce se vor trăite,
sunt glasuri ce sunt auzite,
sunt paşi ce trec pe nesimţite,
îndemnuri, către noi, iubite...


Aici,
numai aici,
în sufletele noastre mici,
creşte iubirea,
în fiecare anotimp renasc
şi izbucnesc şuvoi,
doar sentimentele,
ce liant s-au pus pentru doi!

No comments:

Post a Comment