Nadina

Nadina

Tuesday, 19 January 2010

Concurs naţional Mihai Eminescu - "Luceafărul românilor" - 25 ianuarie 2010


Am hotărât a participa cu creaţiile proprii închinate poetului la acest concurs. Am selectat cinci dintre elevii care au creat o poezie pentru Eminescu. Vom participa doar la secţiunea poezie. Copiii merită să îi înscriu în acest moment, fiindcă e munca depusă de ei!! Sunt de concepţia, că munca cinstită, înfăptuită cu un minim efort şi sudoare, trebuie răsplătită...
De-aceea, vreau să le dau această şansă celor care se implică şi îndrăznesc...
Pentru mai multe detalii, consultaţi didactic.ro accesând link-ul http://www.didactic.ro/stiri-nid_10153-mihai-eminescu-luceaf-ul-rom-ilor .
Activitatea se desfăşoară pe baza unui protocol de colaborare cu ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CĂIUŢI, reprezentată prin director, prof. Sandu Carmen, ŞCOALA CU CLASELE I-IV POPENI jud. BACĂU.
Prin aceasta dorim să realizăm un proiect tip parteneriat între şcoala noastră şi şcoala din Bacău.
Profesor coordonator al elevilor din Şcoala Generală Adam Muller Guttenbrunn Zăbrani Arad, Szakacs Nadina Maria

No comments:

Post a Comment