Nadina

Nadina

Monday, 8 November 2010

OBICEIURI ALIMENTARE ŞI INFLUENŢE ETNICE - ETHNIC FOOD HABITS AND INFLUENCES


Szakacs Nadina Maria

Şcoala Generală Adam Muller Guttenbrunn Zăbrani,Arad

Trăim într-o societate condusă de reguli, adoptăm tendinţe actuale fără a ne întreba dacă sunt sau nu benefice aşa că ne-am propus să punem accentul pe alimentaţia sănătoasă convinşi fiind că de aici pornesc toate resursele, că doar alimentându-ne corespunzător vom avea sănătate şi astfel ne vom coordona activităţile într-un mediu sănătos.

Alimentele ne ajută să ne definim personalitatea în multiple moduri. Probabil că unul dintre cele mai personale lucruri pe care oamenii îl fac este alegerea anumitor alimente pentru consum.

Noi suntem conştienţi de multitudinea de factori care influenţează ceea ce alegem să mâncăm, dar există şi alţi factori de care suntem mai puţin conştienţi. Cu toate acestea, aceşti factori fac parte integrantă din noi şi viaţa noastră.

Noi trebuie să mâncăm pentru a trăi. Ceea ce alegem să mâncăm şi modul în care se dezvoltă obiceiurile noastre alimentare nu constituie o problemă foarte simplă.

Educaţia nutriţională este foarte importantă în vederea dezvoltării fizice, psihice, morale şi sociale. Toate aceste aspecte conduc spre o viaţă armonioasă.

Alimentaţia trebuie să fie cât mai echilibrată, să conţină toţi factorii nutritivi în cantităţi şi proporţii conforme necesităţilor organismului.

Alimentele au diferite semnificaţii şi întregul nostru comportament alimentar este legat în mod intim de întregul nostru mod de viaţă. Cunoaşterea aprofundată a ştiinţei nutriţiei umane este importantă.

Oferta de alimente este în permanentă schimbare.Avem nevoie de o abordare inteligentă în rezolvarea cerinţelor de hrană sănătoasă. O atitudine inteligentă ar fi aceea de a selecta o varietate de alimente de bază aproape de sursă – adică alimente care au suferit o procesare minimă, la acestea adăugându-se foarte putine alimente procesate.

Învăţăturile eronate cu privire la hrană şi sănătate nasc suspiciune şi neîncredere publică în alimentele comercializate, precum şi în tehnologiile alimentare în general. Fiecare produs trebuie să fie evaluat în funcţie de contribuţia lui la nevoile individului.
Nadina Maria Szakacs

School Adam Muller Guttenbrunn Zăbrani,Arad

We live in a society ruled by the rules, adopt current trends without asking ourselves whether or not beneficial so we decided to put emphasis on healthy eating, here comes the belief that all resources that only appropiate we will be feeding health and so will coordinate our activities in a healthy environment.

Food helps us define our personality in many ways. Perhaps, one of the most personal things that people make is to choose certain foods for consumption.

We are aware of the many factors that influence what we choose to eat, but there are other factors that are less aware. However, these factors are part of us and our life.

We must eat to live. What we choose to eat and how our food habits is not a simple problem. Nutrition education is very important for the physical,mental,moral and social.

All these aspects lead to a harmonious life. Food should be as balanced, containing all relevant nutrients in amounts and proportions of the body as needed.

Foods have different meanings and all of our eating behavior is intimately linked to our entire way of life. Proficiency in the science of human nutrition is very important.

Food supply is in constant need of change. We have a smart approach in addressing the needs of healthy food.

A smarter approach would be to select a variety of basic fppd source close – for example foods that have undergone minimal processing, plus very little processed food.

Each product must be judged in terms of its contribution to individual needs.


articol bilingv publicat în revista "Educaţia nutriţională şi provocările lumii contemporane" a Simpozionului Internaţional, ediţia a II - a, care a avut loc la Timişoara în data de 16 octombrie 2010 - de Ziua Internaţională a Alimentaţiei, pag. 63-64, ISBN 978-973-7878-50-2.

No comments:

Post a Comment