Nadina

Nadina

Friday, 17 July 2015

Poem despre bunătate...


Am întins mâna să te mângâi,
să te fac şi să mă fac bine
şi mi-am dat seama
că binele nu începe
unde întinzi mâna
şi nu se termină unde mângâi lumea...
De-aceea, necontenit, voi fi aici
privindu-te,
mângâindu-te
şi rugându-mă clipă de clipă,
ca nu cumva să-mi scape
vreun strop de bunătate...

No comments:

Post a Comment